Culturele dialoog.

Van huis uit ben ik een kunstenaar met interesse voor de overeenkomsten tussen wetenschap en spiritualiteit. Met mijn (audiovisuele) beelden getuigde ik van de schoonheid van de natuur. Waarom gedragen wij mensen ons niet altijd in overeenstemming met die schoonheid en perfectie?     

Na een proces van jaren, waarin ik het helend vermogen van geluid bestudeerde, mijn zoon opvoedde en werkzaam was in het voortgezet onderwijs, deed ik een ontdekking tijdens mijn lessen ‘Helende Klinkers’. 

Ik merkte dat het relatief eenvoudig is om tijdens mijn klanklessen, met oprechte aandacht te luisteren naar anderen. Luisteren in de zin van accepteren wie de ander is en ondertussen kunnen voelen wat de klank van een ander - op fysiek, mentaal en/of emotioneel niveau - teweeg brengt. Met klank blijkt dat eenvoudiger te zijn dan met woorden.

De problemen waar we voor staan komen nogal eens voort uit ons denken. Dat komt doordat we onze ideeën en concepten aanzien voor de werkelijkheid. En dan ook nog als de enige mogelijke werkelijkheid. We zijn bereid die werkelijkheid te verdedigen met alle gevolgen van dien, zowel op persoonlijk als op mondiaal niveau: vechtscheidingen, verslavingen, oorlogen en de veranderingen van de eco-systemen op aarde. 

Mijn antwoord daarop is een dialoog volgens de ideeën van David Bohm (een Amerikaanse natuurkundige die een theorie rondom dialoog ontwikkelde). In die dialoog let je voornamelijk op jezelf, als er iemand anders spreekt. Wat brengen de woorden van een ander, een vreemdeling, van iemand met een andere werkelijkheid, bij jou teweeg? Vervolgens: wat raken die woorden in jou, waarom ben je boos, verdrietig, enthousiast? Raken die woorden een deel van jou dat nog niet geheeld is, of juist een verlangen?

Precies dát is wat wij in mijn lessen ‘Helende Klinkers’ doen, met behulp van klanken.

Met behulp van klanken kan je leren voelen hoe je lichaam reageert, je wordt zelfbewust. Dankzij dit bewustzijn voorkom je wellicht het kwetsen van anderen en begrijp je het standpunt van anderen beter. Door het oefenen met klanken, leren we te communiceren wat we werkelijk willen zeggen.

Omdat ik een dialoog wens tussen mensen uit verschillende culturen of met verschillende waarden en normen, staan mijn lessen open voor niet-betalende introducees. Het liefst mensen die de betalende deelnemer niet of nauwelijks kent (een intrigerende collega, een vriendelijke buurvrouw, een ouder op de school van je kinderen … ) maar vrienden, vriendinnen en familieleden zijn natuurlijk ook welkom.

Het nieuwe leren.

Na een paar lessen 'Helende Klinkers'  realiseerde dat ik me dat ik les gaf aan mensen met veel kennis en levenservaring. Sindsdien bepaal ik alleen de structuur van de bijeenkomsten en zijn we verder aanwezig op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is in staat iets te leren vanuit zichzelf, op weg naar meesterschap. Wij hebben anderen alleen nodig ter geruststelling en in geval we blinde vlekken hebben, is het fijn als anderen hun zienswijze willen delen.